Meest gestelde vragen:

Hoe verloopt een sessie sofrologie?

Elke sessie omvat 3 stappen:

  • Schetsen van de doelstelling of feedback op de vorige sessie (vanaf de tweede sessie).
  • De sofroloog legt de technieken uit om die daarna samen te beoefenen.
  • Notitie van de ervaringen in een schriftje met daarop volgend een nabespreking.
Wat mag je verwachten?

Ons levenspad wordt dikwijls ontwricht door stress gerelateerd aan ziekte, angsten omwille van jobverlies, gebrek aan zelfvertrouwen, te hoge workload, trauma, overlijden van een geliefde, … . Sofrologie kan deze problemen en zorgen niet oplossen, maar biedt ondersteuning om hier beter mee om te gaan. Dit helpt vermijden dat je omwille van langdurige stress blijvende emotionele (negatieve gedachten, angsten, depressies, ….) en fysieke klachten (hoofdpijn, hoge bloeddruk, maag en darmproblemen, ….) ontwikkelt.

Zijn er contra-indicaties?

Sofrologie is niet bedoeld om een diagnose te stellen of om je dokter te vervangen. Het is niet aangeraden om jou in te schrijven indien er sprake is van depressie in een acute fase, bipolaire stoornissen,  onbehandelde psychologische problemen naar aanleiding van fysieke, emotionele of seksuele mishandeling, dissociaties, regelmatige en heftige paniekaanvallen, psychologische stoornissen (hallucinaties, waangedachten).

Zijn er bepaalde voorwaarden?

Los van de contra-indicaties zijn er geen bijzondere voorwaarden. Sofrologie staat open voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudig. Je hoeft niets te kunnen. Enkel de instructies volgen, voelen en luisteren en de nodige tijd vrijmaken per week. De stapsgewijze oefeningen bij Sofro Steps zijn eveneens geschikt voor zowel kinderen, adolescenten als volwassenen.

Wat bij annulatie?
  • Een afspraak afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur op voorhand, zo niet wordt de sessie toch in rekening gebracht.
  • Dit kan enkel telefonisch, je mag hiervoor ook een boodschap inspreken.
  • Indien je een doktersbriefje kan voorleggen, of overmacht kan aantonen, kan er afgezien worden van de annulatievergoeding.
  • Vooraf betaalde sessies kunnen worden verplaatst, maar worden niet terugbetaald.